My Lover of 1/365 Days [Chap 3]

Write a comment

Comments: 10
 • #1

  Mai (Thursday, 24 August 2017 07:48)

  Cuối cùng là anh ấy còn nhớ nụ hôn đó.

 • #2

  haiyen64 (Friday, 25 August 2017 16:30)

  Camon nhóm nhiều nhiều. Đừng lẫy nha. Truyện hay qué •﹏•

 • #3

  Momo (Sunday, 27 August 2017 17:30)

  Cảm ơn nhóm đã dịch nha >w< Vất vả rồi ~

 • #4

  Lucy (Sunday, 31 December 2017 15:59)

  iu nhóm lắm.>_< cố lên

 • #5

  Mẫn Nhi (Tuesday, 06 February 2018 07:59)

  Iu nhóm dịch nhắm nhắm ������

 • #6

  Kim Hanh (Friday, 25 January 2019 19:42)

  Lần thứ 2 trong 365 ngày?!
  Chao ôi nghe xót chi mô :<<

 • #7

  Trashyoiks (Monday, 15 July 2019 19:28)

  Truyện hay qué !!!!! ���

 • #8

  Mt (Friday, 20 March 2020 18:37)

  Đọc lại lần 2 ♥️ vẫn thích. iu ad nhiều nà

 • #9

  kayumi (Friday, 21 August 2020 14:57)

  iu iu >.<

 • #10

  Kimbolo (Saturday, 16 January 2021 09:30)

  10 năm wen nhau gặp đc 10 lần ;))